Massage

Zonder aanraking sterft de mens. Je kunt met name een pasgebore uithongeren door hem niet aan te raken. De aanraking is het eten en drinken voor de ziel. Elke vorm van massage bevordert het zelfhelend vermogen wat in elk mens aanwezig is. Het heeft zijn uitwerking op zowel het fysieke, als het mentale en het energetisch vlak. De prikkelingen op het centrale zenuwstelsel werken kalmerend en pijnverzachtend. Lichamelijke klachten zoals verstijving en verkramping worden opgeheven. Massage kan in hoge mate bijdragen tot het voorkomen van talrijke klachten en tot het bewerkstelligen van lichamelijk en geestelijk welzijn. Massage hoeft niet altijd gerelateerd te zijn aan klachten. Er gaat naast een ontspannende ook een grote preventieve werking van uit.

Bijvoorbeeld:

Manuele Praktijk Mirre - Aandacht voor jezelf... en luisteren naar je lichaam!