PRIVACYVERKLARING

Manuele Praktijk Mirre, gevestigd aan Kanaal B NZ 30, 7881 NP, Emmer-Compascuum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Manuele Praktijk Mirre, Kanaal B NZ 30, 7881 NP, Emmer-Compascuum

Tel. Nr.: 0591 356007 /+31 (0)6 23 56 98 09. Mailadres: grietje-bm@hetnet.nl
Grietje Beekelaar – Middelveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Manuele Praktijk Mirre. Zij is te bereiken via grietje-bm@hetnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Manuele Praktijk Mirre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Geautomatiseerde besluitvorming
Manuele Praktijk Mirre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Manuele Praktijk Mirre) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Manuele Praktijk Mirre bewaart persoonsgegevens van klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en niet langer dan wettelijk verplicht is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Naam, geslacht en telefoonnummer. Zolang u klant bent of tot maximaal 20 jaar na ons laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden
Manuele Praktijk Mirre verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Manuele Praktijk Mirre gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar grietje-bm@hetnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Manuele Praktijk Mirre zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Manuele Praktijk Mirre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Manuele Praktijk Mirre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via grietje-bm@hetnet.nl

 

Manuele Praktijk Mirre - Aandacht voor jezelf... en luisteren naar je lichaam!