Vergoedingen

Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering – dus ook voor alternatieve geneeswijzen – betalen cliënten geen verplicht eigen risico of wettelijke eigen bijdrage.

Dekt uw verzekering de kosten van uw behandeling?

De meeste therapeutische consulten van Manuele Praktijk Mirre vallen onder de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen en/of aanvullende gezondheidszorg. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Afhankelijk van de aard van uw klachten kan het wel raadzaam zijn eerst uw huisarts te raadplegen. Ik ben aangesloten bij de volgende vakverenigingen:

Voorkom teleurstellingen!

Neem van tevoren contact op met de klantenservice van uw zorgverzekeraar om zeker te zijn dat uw behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen. Vraag goed na welke technieken wel, en welke niet vergoed worden, en hoe hoog de vergoeding per behandeling is, dan weet u precies waar u aan toe bent.

Houdt, als u uw verzekeraar gaat bellen, uw polis en onderstaande praktijkgegevens bij de hand:

Praktijknaam: Manuele Praktijk Mirre
AGB praktijknummer: 90065678
Zorgverlener: G. Beekelaar-Middelveld
Zorgverlener nummer: 90033471
NVST lidnummer: L1762
RBCZ licentienummer: 107023R

Manuele Praktijk Mirre - Aandacht voor jezelf... en luisteren naar je lichaam!